ALT tag

ALT tag, také známý jako alternativní text, je text přiřazený k jednotlivým obrázkům na webových stránkách a slouží jako popis toho co se na daném obrázku nachází. Je to užitečná informace zejména pro osoby se zrakovým postižením, kterým dokáže tímto způsobem předat informaci o tom, co se na daném obrázku nachází. Stejnou funkci potom ALT tag plní také u vyhledávačů. V HTML kódu ALT tag značí jako atribut tagu <img>. Pokud nastane situace, že je obrázek nedostupný, ALT tag se zobrazuje místo něj.

Nabízené služby

Tvorba webových stránek
Tvorba e-shopů

Menu