Cache

Slovo cache je označení pro mezipaměť, do které jsou nejčastěji ukládána data. Cache je využívána napříč odvětvími. V určité podobě ji nalezneme v procesorech, ale také v internetových prohlížečích. A jak cache vlastně funguje? Velice zjednodušeně – do cache jsou ukládána data, která chceme rychle načítat ať už se jedná o procesor nebo internetový prohlížeč. V této kapitole slovníčku pojmů se budeme cache paměti pro prohlížeče. 

Cache webového prohlížeče

Cache paměť prohlížeče slouží k uložení některých stěžejních informací. V případě, že daný web příště načteme znovu – načítání bude rychlejší, protože se použijí data uložené v cache paměti. U jednodušších webových stránek se zpravidla může jednat o obsah, který se mění zřídka nebo se nemění vůbec. Vždy také zaleží na nastavení konkrétního webu. 

Cache paměť na straně serveru

Ano, slyšíte správně. Cache paměť lze vytvářet také na straně serveru. Z mé vlastní zkušenosti mám na mysli vytvoření cache paměti pomocí pluginu WP Fastest Cache pro WordPress. Plugin je v základní „osekané“ verzi zdarma, avšak nabízí i výhodnou LIFE TIME licenci. Tento plugin nabízí vše od minifikace HTML, CSS a JS kódu až po omezení SQL dotazů. Funguje na podobném principu jako cache paměť v prohlížeči. 

Jak vymazat cache paměť prohlížeče?

Cache paměť prohlížeče lze vymazat v pár krocích. Neaktuální cache paměť může mít za následek špatné (ne)aktuální zobrazování webových stránek. Smazání cache z hlediska běžného uživatele nesmaže žádná důležitá data. 

Návod pro smazání cache paměti prohlížeče

Přehledný a jednoduchý návod pro smazání cache paměti vašeho prohlížeče naleznete zde: 

Nabízené služby

Tvorba webových stránek
Tvorba e-shopů

Menu