Wireframe (drátěný model)

Wireframe (v překladu do češtiny „drátěný model“) je náčrt webových stránek, který je vhodné si vytvořit vždy když vytváříme nové webové stránky. Drátěný model představuje rozložení jednotlivých prvků na webu. Jeho vytvoření usnadňuje následné vytvoření webových stránek, protože nemusíme přemýšlet nad samotnou strukturou, ale web pouze naplníme daty.

Ukázka drátěného modelu:

Wireframe (drátěný model)

Nabízené služby

Tvorba webových stránek
Tvorba e-shopů

Menu